Bli med i affiliateprogrammet til
Cretica Faktura

Tjen inntil 20% provisjon på salg av våre abonnement

Få en inntekt ved hjelp av Cretica Faktura

Cretica Faktura er et nettbasert fakturaprogram. Systemet har ett gratis- og to betalingsabonnement. Nå kan du få inntil 20% provisjon på de kundene du rekrutterer til et betalingsabonnement.

Enkelte kunder ønsker å teste ut systemet før de senere oppgraderer abonnementet, de velger derfor gratisabonnementet. Når kunden ved en senere anledning oppgraderer, vil du bli godskrevet provisjonen.

Du får ikke provisjon kun én gang, men hver eneste gang kunden du rekrutterer fornyer sitt abonnement.

Noen av fordelene ved å bli Cretica Faktura affiliate

Raskt igang

Søknadene behandles forløpende, ofte kan du starte samme dag som du søker om å bli en affiliate

Hvem passer det for?

Alle som har en nettside, blogg eller er i kontakt med potensielle kunder på andre måter

Ingen kostnad

Det er ingen bindingstid eller kostnad ved å være Cretica Faktura affiliate. Du kan avslutte når du selv ønsker

Rapportering

Via affiliatepanelet har du hele tiden kontroll over tidligere og kommende utbetalinger

Provisjon

Din provisjon vil øke etter hvert, inntil 20% provisjon kan du oppnå på brukere som du har referert oss

Utbetaling

Utbetaling av provisjon skjer i slutten av måneden, og når minstebeløpet er oppnådd