Aktiv Kropp i Granvin benytter fakturaprogrammet Cretica Faktura

Aktiv Kropp i Granvin benytter fakturaprogrammet Cretica Faktura

Lengst inne i Hardangerfjorden finner vi Granvin, et lite sted med rundt tusen innbyggere. Tidlig i 2012 så treningsforeningen Aktiv Kropp dagens lys. Foreningen har på frivillig basis bygget opp et stort treningsmiljø, med rundt 150 aktive medlemmer i den idylliske hardangerkommunen.

Treningslokalene ligger midt i sentrum av Granvin. Lokalt næringsliv har vært behjelpelige både med lokale, og sponsing av nødvendig treningsutstyr. Medlemmene i treningsforeningen betaler en årlig avgift for å få tilgang til disse fasilitetene.

I begynnelsen, da medlemsmassen var liten, ble medlemsregisteret og innkreving av medlemskontingent gjort for hånd. Etter hvert ble det så mange medlemmer at det ble nødvendig med et datasystem som kunne gjøre medlemsadministrasjonen enklere og mer oversiktelig. "Vi hadde behov for et datasystem, som ville gjøre det enkelt å holde oversikt over brukerne våre, samt sørge for at de fikk medlemskontingenten enkelt, og til rett tid", sier Erling Midttun, som er kasserer i treningsforeningen.

Midttun ytrer videre at de testet ut flere tilsvarende produkter, før valget falt på Cretica Faktura. Det var flere grunner til at valget falt på dette verktøyet. "Det er få av oss i treningsklubben som har veldig god greie på data, derfor var det intuitive brukergrensesnittet perfekt for oss. Siden det meste er selvforklarende, finner vi enkelt fram og får gjort de oppgavene vi skal raskest mulig".

De fleste medlemmene til Aktiv Kropp er fastboende i Granvin, og er derfor medlemmer år etter år. Muligheten med repeterende faktura er derfor perfekt for foreningen. Aktiv Kropp lager enkelt en faktura, som automatisk blir gjentatt til neste år. Fakturaen sendes også automatisk til kunden. Cretica Faktura sender ut varsel dersom fakturaen ikke er betalt, slik at treningsforeningen enkelt kan følge dette opp.

"Vi angrer ikke et sekund på at vi tok systemet i bruk, og i forhold til kontingentstyring har dette verktøyet vært helt perfekt" sier Midttun.

Vi i Cretica Faktura takker for støtten og ønsker Aktiv Kropp lykke til videre, både med bruken av fakturasystemet og den daglige driften.