Enkel og oversiktelig timeregistrering

Enkel og oversiktelig timeregistrering

Driver du en bedrift der du har behov for å registrere arbeidstimer som du har brukt på et prosjekt eller en jobb?. Da trenger du ikke et eget program for dette, i Cretica Faktura finner du et enkelt og oversiktlig system for registrering av arbeidstimer.  

I Cretica Faktura registrerer du lett de timene du jobber på et prosjekt eller mot en kunde. I tillegg kan du selvsagt registrere en liten beskrivelse av det aktuelle arbeidet som er gjennomført. Etter at timeføringen er lagret vil en ryddig og flott oversikt vise deg alle timeføringene som er lagret.

Etter hvert vil det bli behov for å fakturere kunden for disse arbeidstimene. Raskt henter du ut en oversikt over alle timer som ikke er fakturert og disse sender du videre til utfakturering. Systemet vil da sette disse arbeidstimene sammen til en eller flere fakturaer, alt etter ditt ønske.

Når timeføringene er overført til fakturakladd er det bare å åpne den for å gjøre de endringer som du måtte ønske. Du kan legge til varelinjer, endre antall, og justere prisen. Etterpå er det bare å sende fakturaen videre til kunden.

Ønsker du å hente ut forskjellige rapporter på timeføringene så er dette selvsagt mulig. Du kan og opprette rapportene og la Cretica Faktura oppbevare de for deg.

Hvem passer dette for

Timeføringen i Cretica Faktura passer for deg som på timer opp mot en kunde. Bedrifter som jobber innen bygg og anlegg, frilansere, advokater og andre som jobber på timebasis og som trenger en ryddig og enkel oversikt over dette.

Timeføringen i Cretica Faktura er integrert i faktureringssystemet og du betaler derfor ikke noe ekstra for å bruke dette. Etter ønske fra brukere har vi laget en opplæringsvideo som viser hvordan timeføringen er i bruk.