Bruk av notater i Cretica Faktura

Bruk av notater i Cretica Faktura

I Cretica Faktura kan du bruke notater til å registrere relevant informasjon for senere bruk. Andre fakturaprogram på markedet har ofte muligheter for å registrere notater kun på kunder. I Cretica Faktura finner du denne muligheten flere plasser. Du finner notater på faktura, kunde, varer, bilag, timeføringer og prosjekt.

Ofte er det slik at du ønsker å bli påminnet om notatet senere. Det er derfor mulig på et gitt tidspunkt å få tilsendt en varsling på e-post. Du stiller enkelt inn når varslet skal bli sendt, og ikke minst til hvem det skal sendes. Påminning kan sendes til alle aktive firmabrukere.

Når det aktuelle varslingstidspunktet kommer vil Cretica Faktura sende ut en e-post til alle valgte mottakere. Innholdet i e-posten informerer om hva dette gjelder, tidspunkt og en direkte lenke til påminnelsen.