Ønsker du å bytte fakturaprogram?

Ønsker du å bytte fakturaprogram?

Vi blir ofte kontaktet av nye brukere som ønsker å bytte fra fakturaprogrammet som de benytter  i dag til Cretica Faktura. Det er flere grunner til at brukere ønsker å bytte system, de vanligste grunnene som de oppgir er at systemet som de bruker i dag er utdatert, følger ikke lenger lovverket eller at de ønsker å bytte til et bedre og mer moderne system.

Det som gjør at mange vegrer seg for å bytte system er at de er redde for alt av informasjon som de har registrert skal forsvinne, og at de må legge denne inn i det nye systemet manuelt.

For å kunne ta vare på all dataen som du har registrert må det gamle fakturasystemet ha metoder for eksportering av data, ofte finner du muligheten for XML eller CSV eksportering.  Ved å  eksporterer i disse formatene vil datagrunnlaget bli hentet ut fra systemet og lagret som klartekst i en fil.

I mange tilfeller kan du importere denne filen rett inn i Cretica Faktura, andre ganger må du gjøre litt forarbeid for å få det til. Dette er slik som vi kan være behjelpelige med.

Før du starter med importering av kunder og varer til Cretica Faktura må du endre på noen innstillinger. Den første du må bestemme er hvilke kundenummer du ønsker importeringen skal starte på, standardverdi er 10000. Det er også viktig å unngå hull i fakturanummereringen. Du må da sette neste fakturanummer  til en mer enn det siste nummeret du hadde i det gamle systemet. Disse innstillingene finner du under firmainnstillinger.

Når innstillingene er bestemt er det bare å starte importeringen, skulle det oppstå problemer eller du ønsker hjelp fra oss er det bare å ta kontakt.

Her er en detaljert beskrivelse på hvordan du kan importere i Cretica Faktura