Fakturer raskere

Cretica Faktura lar deg opprette kunder, varer og sende faktura på kun noen minutter - raskt og enkelt!

Bilder av fakturasystemet i bruk på forskjellige datamaskiner

Opprett en gratis konto for å prøve fakturaløsningen

Ved oppretting av konto aksepterer du brukervilkårene
Hovedskjermen

Fakturaprogram som dekker dine behov

Cretica Faktura er et brukervennlig og oversiktlig faktureringsprogram - for småbedrifter, selvstendig næringsdrivende, lag og foreninger.

Cretica Faktura er nettbasert; du og dine medarbeidere har tilgang til fakturering døgnet rundt, fra hele verden.

Fakturasystemet er utviklet med brukeren i fokus, som gjør det raskt og enkelt å sette seg inn brukergrensesnitt og bruken av programmet.

Mye nyttig funksjonalitet tilgjengelig

Cretica Faktura har innebygd all funksjonalitet som du kan forvente av et moderne faktureringssystem.

EHF-Fakturering

Cretica Faktura støtter utsendelse av elektronisk faktura til private og statlige virksomheter gjennom EHF-systemet

Ulike fakturamaler

Et utvalg profesjonelle maler er tilgjengelige ved utsendelse av fakturaer, kreditnota, tilbud og purringer

Gjentakende faktura

Systemet kan automatisk sende ut gjentakende faktureringer etter dine personlige innstillinger

Fakturaformat

Fakturaene kan formidles til kundene i ulike format - e-post, post, EHF med flere

Innbetalinger

Du har full kontroll over kundenes innbetalinger da disse kan registreres på flere måter

Vi skriver ut

Vi tilbyr utskrift og utsendelse av fakturaer til dine kunder for deg om ønskelig

Flotte fakturamaler

Alltid et profesjonelt resultat

Cretica Faktura tilbyr et stort utvalg av fakturamaler. Du har alltid et profesjonelt design tilgjengelig som møter ditt behov.

Fakturaen kan formidles til kunden på flere måter. Du kan benytte utskrift og formidling via post selv, eller velge en av våre funksjoner - via e-post eller EHF (Elektronisk handelsformat).

Vi tilbyr også å ta oss av hele leveringsprosessen, der vi skriver ut og postlegger fakturaen for deg.

Ta Cretica Faktura i bruk i dag, ingen kostnader, ingen forpliktelser

Ditt abonnement kan hele tiden oppdateres eller endres. Du kan prøve produktet kostnadsfritt, og si opp abonnementet når som helst dersom det ikke tilfredsstiller dine behov.

OPPRETT EN GRATIS KONTO

Denne avtalen gjelder for bruk av Cretica Faktura og alle tjenester som til enhver tid tilbys i systemet, og er en bindende avtale mellom Systemsmia DA, org. 991 026 347, heretter omtalt som Systemsmia, og den som har registrert seg som bruker (heretter omtalt som Brukeren) av systemet.

1. Generelt om avtalen
A. Denne avtalen blir regnet som akseptert og inngått når Brukeren har registrert og verifisert e-postadressen på nettstedet.
B. Ved større endringer i avtalen vil Bruker måtte akseptere denne på nytt for å bruke systemet videre.
C. Tjenesten er i utgangspunktet gratis.
D. Brukeren kan kjøpe tilgang til tilleggstjenester. Disse vil kun være tilgjengelige etter at Bruker har forhåndsbetalt for bruken.
E. De forskjellige tilleggstjenestene har forskjellige pris og bruksvarighet.
F. Utestående beløp kan ikke overføres til andre brukerkontoer.
G. Det er ingen angre- eller reklamasjonsrett på tjenesten, eller ekstratjenester kjøpt gjennom systemet.
H. Det er ingen bindingstid knyttet til avtalen.
I. Gjennom bruk av tjenesten aksepterer Kunden de gjeldene avtalevilkår.

2. Bruk av tjenesten
A. Brukeren er selv ansvarlig for utsendelse av alle dokumenter gjennom tjenesten.
B. Denne tjenesten og de ekstra tjenester Kunden har tilgang til benyttes hovedsakelig gjennom Internett. Bruker er selv ansvarlig for at han har tilfredsstillende Internettløsning.
C. Systemsmia gjør sitt ytterste for å håndtere person- og firmaopplysninger på en trygg måte. Systemsmia kan ikke under noen omstendigheter bruke de registrerte opplysningene til andre formål enn å utføre de tjenester som Brukeren har bestilt, samt oppgaver som er relatert til dette.
D. Systemsmia plikter å oppbevare alle registrerte data på en forsvarlig måte for å forhindre at uvedkommende får tilgang til den lagrede dataen. Dokumenter sendt fra systemet blir lagret etter gjeldene oppbevaringstid fastsatt av Finansdepartementet.
E. Systemet er under kontinuerlig utvikling, og Systemsmia forbeholder seg derfor retten til å gjøre endringer som forbedrer systemet, uten å informere Kunden om dette.
F. Data som blir lagt inn i systemet eller dokumenter som blir generert, kan ikke Systemsmia stilles til ansvar for.
G. Forhold som ligger utenfor Systemsmia sin kontroll kan ikke Systemsmia stilles til ansvar for. Eksempelvis streik, lockout, krig og andre omstendigheter, politiske og offentlige bestemmelser.

3. Oppsigelse av tjenesten
A. Brukeren kan avslutte tjenesten når han måtte ønske. Utestående kreditter vil ikke bli refundert.
B. Oppsigelse av brukerkonto vil ikke gi refundering av utestående beløp eller lisenser.
C. Ved misbruk av systemet, eller brudd på andre punkter i denne brukeravtalen, har Systemsmia rett til å umiddelbart stenge Brukerens tilgang til Tjenesten.
D. Brukeren kan aktivt avslutte en firmakonto. Denne kan innen 30 dager bli åpnet igjen. Det er en avgift forbundet med dette.
E. Etter 30 dager vil det ikke være mulig å gjenskaffe opplysninger til et avsluttet firma. Ved en aktiv avsluttning av et firma vil Brukeren selv være ansvarlig for at elektroniske eller fysiske kopier blir forskriftsmessig tatt vare på.
F. Dersom Brukerens bruk av systemet ansees av Systemsmia som skadelig for systemet, kan kontrakten avsluttes med umiddelbar virkning.