Programmet har vært under utvikling og testing en lang stund, og først i dag ble systemet tilgjengelig for alle brukere.