Siden forrige store oppdatering av systemet er flere småfeil blitt ordnet, i tillegg har vi gjort følgene:

  • Lagt til en timeføringsfunksjon, som gjør timeføringen både lett og oversiktelig.
  • Lagt til flere rapporter for uthenting av timeføringer.
  • Lagt til mulighet for å hente ut en RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgaverapport.
  • Lagt til et nytt fakturadesign som passer veldig godt ved fakturering av timeføringer.
  • Ordnet en liten feil som oppsto under importering av kunder til systemet.