Følgende er gjort i siste versjon av systemet.

  1. Du kan nå tilby nettbetaling av dine fakturaer, vi har laget en utviding som tar seg av dette for deg.
  2. Vi har aktivert ViLeverer, en funksjon der vi tar oss av jobben med utskrift og postlegging av dine fakturaer.
  3. Endret mva-sats fra 8% til 10%
  4. Forskjellige småfeil rundt i systemer er ordnet.