Her er noen av endringene som er gjort fra forrige og til dagens oppdatering.

  • Lagt til muligheter for bilagshåndtering.
  • Endret på rapportskjermen, lagt inn flere valg og endret grensesnittet litt.
  • Mulighet for å eksportere fakturadata til Duett Økonomisystem.
  • Endret slik at aktuelt firmanavn står som avsender på e-post fra systemet til dine kunder.
  • Ryddigere navn på dokumentene som systemet genererer.
  • Opprettet flere opplæringsvideoer.
  • Lagt inn en mer detaljert statistikk på firmahovedsiden.
  • Ordnet litt småfeil.