Fakturasystemet er nå oppdatert og her er en oversikt over noen det vi har gjennomført i systemet.

 • Ordnet en sjelden øreavrundingsfeil under oppretting av faktura, oppsto når det ble 3 eller flere desimaler i linjesummen.
 • Valideringen av e-postadresser hadde en liten feil, som gjorde at av og til ble ugyldige epostadresser godkjent.
 • Gjort noen småendringer i hjelpeseksjonen.
 • Laget tilleggstjenesterskjermen mer oversiktelig.
 • Under firmatilganger er det nå mulig å legge inn ønsket oppstartsfirma.
 • Ordnet en liten feil på en lenke under masseinnbetalinger.
 • Under firmastatistikk på hovedskjermen er nå valget "I år" lagt til. Henter ut datagrunnlag for gjeldene år.
 • Problem med å fjerne en eller flere kunder fra fakturakladd.
 • Ordnet en feil under registrering av betalt faktura. Dagens dato ble satt som betalingsdato og ikke den registrerte innbetalingsdatoen.
 • Ordnet en visuell feil på oppdatering av purringer. Purregebyr ble ikke reknet med. Dette skjedde kun i nettleseren og ikke i det ferdige dokumentet.
 • Automatisk registrering av betalinger i systemet om firmaet har en KID avtale med banken og denne er aktivert i fakturasystemet.