• Lagt til - Mulighet for å aktivere varslinger på notater.
 • Lagt til - Ny fakturamal, som er tilgjengelig for alle typer abonnement.
 • Lagt til - Brukerbekreftelse kreves nå dersom en skal sende en faktura på ny.
 • Lagt til - Muligheter for å få e-postbekreftelse på godkjent EHF levering.
 • Lagt til - Mer detaljert beskrivelse dersom det oppstår feil under automatisk KID importering.
 • Lagt til - PDF vedlegg kan sendes sammen med EHF.
 • Oppdatert - Gjort justeringer på kreditnotaskjermen, slik at den nå kan skrives med minus som fortegn.
 • Oppdatert - På faktura- og timeoversikten er det gjort noen små endringer.
 • Oppdatert - Noen nye ikoner rundt i systemet.
 • Beta - Mulighet for å koble en standard vare mot en kunde, slik at timeføringer går raskere.
 • Beta - Muligheter for å legge til beskrivende tekstlinjer sammen med varelinjer.
 • Ordnet - Ved konvertering av et tilbud til en faktura oppsto det en feil med leveringsdatoen.
 • Ordnet - Ubetydelig feil under oppretting av EHF dokument.

I tillegg er det selvsagt utført mye arbeid i koden for få den så rask og feilfri som mulig. Serveren er og oppdatert, dette vil brukeren oppdage ved at sidene blir hentet raskere enn før.