• Lagt til - Eksportering til Mamut dataformat.
  • Lagt til - Eksportering til UniMicro dataformat.
  • Lagt til - RF-0002 Skattemelding merverdiavgift alminnelig næring under rapporter.
  • Lagt til - Mulighet for å hente ut flere av rapportene filtrert på spesifikk kunde.
  • Lagt til - Flere hjelpebeskjeder rundt om i systemet.
  • Lagt til - Utvidet behandlingsmulighet på purringer.
  • Lagt til - Inkassosaker kan nå sendes direkte til vår nye inkassopartner Settl.
  • Ordnet - Lagring av timeføring uten at kunde er valgt resulterte i feil.
  • Ordnet - Raskere EHF utsendelse.
  • Ordnet - Flere av fakturamalene er oppdatert for at adressefelt skal passe med vinduskonvolutt.
  • Ordnet - Oppsto en liten feil under overføring av timeføringer.