Cretica Faktura
Hjelpesenter

Vi har samlet sammen nyttige hjelpetekster om hvordan forskjellige problemstillinger kan løsest best mulig i fakturasystemet

13/07/2018 - Utviklingslogg #18

 • Lagt til - Eksportering til Mamut dataformat.
 • Lagt til - Eksportering til UniMicro dataformat.
 • Lagt til - RF-0002 Skattemelding merverdiavgift alminnelig næring under rapporter.
 • Lagt til - Mulighet for å hente ut flere av rapportene filtrert på spesifikk kunde.
 • Lagt til - Flere hjelpebeskjeder rundt om i systemet.
 • Lagt til - Utvidet behandlingsmulighet på purringer.
 • Lagt til - Inkassosaker kan nå sendes direkte til vår nye inkassopartner Settl.
 • Ordnet - Lagring av timeføring uten at kunde er valgt resulterte i feil.
 • Ordnet - Raskere EHF utsendelse.
 • Ordnet - Flere av fakturamalene er oppdatert for at adressefelt skal passe med vinduskonvolutt.
 • Ordnet - Oppsto en liten feil under overføring av timeføringer.