Cretica Faktura
Hjelpesenter

Vi har samlet sammen nyttige hjelpetekster om hvordan forskjellige problemstillinger kan løsest best mulig i fakturasystemet

23/12/2018 - Utviklingslogg #20

 • Lagt til - Prefiks på bilagsnummer, slik at et bilag kan få nummeret 1-2018, 2-2018 osv.
 • Lagt til - Bilagsnummer vil automatisk sette inn år som prefiks.
 • Lagt til - Sortering ved å trykke på kolonne i tabeller.
 • Lagt til - Betre oversikt over utsendinger osv.
 • Lagt til - Automatisk kundeoppslag mot Brønnøysundsregistrene.
 • Lagt til - Mulighet for å kopiere en varelinje.
 • Lagt til - Mer detaljert informasjon etter at en tilleggstjeneste er aktivert.
 • Lagt til - Varsling dersom firmaet ikke er MVA-registrert og MVA er i bruk på en varelinje.
 • Lagt til - Postnummer er oppdatert.
 • Lagt til - Mulighet for å legge fakturaer i egne fakturagrupper.
 • Ordnet - Opplasting av vedlegg på en ikke-lagret faktura resulterte i feil.
 • Ordnet - Problem under sletting av prosjekt.
 • Ordnet - Av og til oppsto det problem under timeføring når en la til en kunde.
 • Beta - Kalender på hovedsiden som viser alle innbetalinger, forfalte faktura, varslinger++ for gjeldene måned.
 • Beta - Dersom teksten i beskrivelsen på varelinjen er lang vil du kunne åpne den i et eget vindu.
 • Beta - Beskrivelse på varelinjen kan gå over flere linjer.

I tillegg er det selvsagt utført mindre feilrettinger og oppgraderinger av koden. Dette er siste oppdatering i 2018. Til neste år vil mange av funksjonene som er under uttesting (beta) bli tilgjengelig for alle.