Vi er ferdig med å oppdatere systemet til den siste versjonen. Her er noen av de mest synlige endringene som er gjort på denne versjonen.

  • Lagt inn muligheter for sortering når en oppretter rapporter.
  • Tidligere kunne en ikke kopier tilbud til ny kladd, dette er nå ordnet.
  • Ved forhåndsvisning av fakturamaler under innstillinger blir nå firmadata til det aktive firmaet lagt inn i malen.
  • Mulighet for å laste opp JPEG bilder som vedlegg til bilag.
  • Lagt til nye MVA innstillinger, du kan nå endre, skjule eller legge til MVA satser slik du ønsker.
  • Du kan nå laste ned en komprimert fil (zip) med alle vedlegg til bilagene fra en bestemt periode.
  • Endret hvilke fakturamaler som er standard til de forskjellige dokumenttypene (faktura, tilbud, kreditnota og purring).
  • Lagt inn mulighet for å gratis teste ut tilleggstjenestene i en begrenset periode.
  • En tilleggstjeneste for å slå sammen flere faktura eller tilbudskladder til et dokument er lagt til.
  • Lagt til en kronologisk historikk over aktiviteter i firmaet på startsiden.