Det minste beløpet som blir overført til utbetaling er 200,-. 

Du kan selv velge om du vil vente med utbetalingen til summen er høyere. Dersom du ikke når målet vil den utestående summen bli overført til neste måned.

Utbetalt vil skje ved ved slutten av hver måned for dine salg for to måneder siden. Dvs i slutten av august vil du få betalt for juni.