Dersom du har sendt ut en eller flere fakturaer uten mva, og som du nå skal etterfakturere merverdiavgiften for kan det gjøres på følgende måte.

Vi tar her utgangspunkt i en faktura uten mva med totalsum 10000,-

Slik ser varelinjen ut på den originale fakturaen der du ikke har krevd inn mva.

Varelinjer uten mva.

For å etterfakturere mva oppretter du en ny faktura, og legger inn disse varelinjene.

Fakturalinjer med etterfakturert mva.

Du vil nå opprette en faktura som kun inneholder beløpet som skal etterfaktureres.