Jo mere salg du genererer, jo mer vil du tene. Din utbetalingsprosent vil stige etter hvert som du har referert mange kunder.

Du får ikke provisjon kun én gang, men hver eneste gang kunden du rekrutterer fornyer sitt abbonement.