Når du oppretter en faktura har du muligheten til å bestemme hvilke språk den skal være på. Dette velger du under valget layoutspråk som du finner under fakturadetaljer

Det er kun det generelle språket i layouten som blir endret. Tekster og beløp som du selv har lagt inn vil ikke bli berørt.