I Cretica Faktura har du muligheten til å endre på de ferdige tekstene som er i bruk på en fakturmal.

Dette vil være nyttig dersom du f.eks ikke selger produkter men tjenester, du vil da kunne endre alle tekster som refererer til produkt med tjeneste.

For å endre en tekst går du til Firmainnstillinger og velger Fakturainnstillinger.

Under området med tittelen Tilgjengelige maler, har du et valg helt til høyre som heter "Egendefinert tekst".

Legg inn tekstene som du ønsker skal bli endret og lagre alt ved å velge Lagre i menyen til høyre. Du må lagre for at denne endringen skal kunne visest igjen på forhåndsvisningen