Du kan oppgradere ditt gjeldende abonnement når du måtte ønske det. Gjenstående tid på gjeldene abonnement vil da forsvinne.

Dersom du ønsker å fornye ditt gjeldende abonnement, er dette tilgjengelig når det er 15 dager igjen av aktivt abonnement. De utestående dagene slettes ikke, men tillegges ditt nye abonnement.