Cretica Faktura
Hjelpesenter

Vi har samlet sammen nyttige hjelpetekster om hvordan forskjellige problemstillinger kan løsest best mulig i fakturasystemet

Hvordan registrerer jeg en innbetaling

For å registrere en innbetaling på en faktura går du til fakturaregisteret/fakturaoversikten. Velg den aktuelle fakturaen du ønsker å registrere en innbetaling på. 

Nede på skjermen på den nye siden finner du en overskrift som heter Innbetalinger, velg knappen merket med pluss (+) for å registrere innbetalingen. 

Du kan registrere flere innebetalinger på hver faktura, men totalt ikke på mer en fakturabeløpet.

Her er en introduksjonsvideo som viser hvordan dette gjøres