Cretica Faktura har en funksjon for rask importering av varer og kunder til systemet. Systemet støtter datagrunnlag som er lagret i en CSV fil. En CSV fil er en kommaseparert tekstfil, og de fleste program støtter eksport i dette formatet. Det er også mulig å eksportere datagrunnlag fra Microsoft Excel i CSV formatet.

Fremgangsmåten for import er lik uavhengig av hvilket datagrunnlag du ønsker å importere. Den eneste forskjellen er innholdet i den kommaseparerte filen.
Datagrunnlaget som ligger i importeringsfilen kan se slik ut

I det ovenstående eksempelet er det informasjon om tre produkter, og hvert produkt er tilknyttet fem verdier. I eksempelet adskilles de ulike verdiene av et semikolon, men verdiene kan også skilles av komma eller tabulator.

Husk dette ved import:

- hver linje i datagrunnlaget representerer kun et produkt/kunde
- feltene er adskilt med korrekt skilletegn
- tallverdier oppgis med punktum, for eksempel 19.90 (ikke med komma: 19,90)
- unngå å bruke skilletegn innenfor hvert enkelt felt i det importerte datagrunnlaget.
- importeringen starter med den første linjen i tekstfilen, unngå derfor feltoverskrifter

Selve importeringen:

  1. Her velger du filen som inneholder importeringsgrunnlaget.
  2. Angi skilletegnet som skiller de ulike feltene.
  3. Her angir du posisjonen i datagrunnlaget der de ulike feltene er plassert.

Når de korrekte posisjonene er angitt starter du importeringen ved å trykke på OK.

For å få tilgang til denne funksjonaliteten må du aktivere den aktuelle importeringsfunksjonen. Dette gjøres fra Utvidinger som du finner under Brukerinnstillinger