For å motta betaling enda raskere for dine fakturaer kan du benytte Cretica Fakturas nettbetalingsløsning. Denne løsningen krever at du har en brukertilgang til Stripe, som tilbyr betalingskortløsninger. Stripe er mye rimeligere enn mange andre korttilbydere på markedet, og er enkel å ta i bruk. Nettbetalingen vår støtter på nåværende tidspunkt kun betaling gjennom Stripe systemet.

Innstillinger
Før du setter i gang med nettbetalingen må du aktivere dette under Brukerinnstillinger -> Utvidelser.
Når du har opprettet en Stripe-konto og lagt til utvidelsen, må du gjøre endringer i innstillingene til firmaene du ønsker skal ha mulighet til å benytte løsningen. Velg Firmainnstiller -> Nettbetaling.
For å motta betaling for en faktura må først API nøklene fra Stripe ligge til grunn. Disse mottar du fra Stripe og legger de inn under Stripe innstillinger. Det er nødvendig at du benytter nøklene som begynner med sk_live_

Legge til en beskjed i e-post
Du kan legge inn beskjed nederst i e-posten om at kunden kan betale fakturaen online ved å følge en link. Det er nødvendig at koden [%INV.NETURL%] er med. Denne koden byttes ut til adressen som kunden må besøke for å se fakturaen.
Videre plasseres teksten som blir generert ovenfor inn i e-postmeldingene som sendes ved utsending av faktura. Under menyvalget Faktura -> Beskjed legger du inn koden [%URL.NETPAY%].

Oppretting av faktura
Du oppretter en faktura som vanlig, men under varelinjene er det nå kommet opp ett nytt valg.Huk av for at du tillater at den aktuelle fakturaen skal være tilgjengelig for kunden på nettet. Fullfør deretter opprettingen av fakturaen som vanlig.
Kunden får en e-post med referanse til betalingsløsningen for denne fakturaen. Kunden kan velge å betale fakturaen med kredittkort.

Viktig og huske på:
Alle fakturaer som du velger å gjøre synlige på nettet kan bli sett av alle, men nettadressen gjør det nesten umulig å gjette seg til hvor den ligger.
For å beskytte kundeinformasjonen bedre kan du i innstillinger unngå å huke av , da vil kun betalingsskjermen komme opp og utenforstående vil ikke kunne se hvem fakturaen tilhører.