Cretica Faktura
Hjelpesenter

Vi har samlet sammen nyttige hjelpetekster om hvordan forskjellige problemstillinger kan løsest best mulig i fakturasystemet

Slå sammen flere dokumenter

Ofte er det slik at en har flere dokumentkladder til samme kunde. Dette kan f. eks skje når du overføre timeføringer til fakturering. Da kan det bli opprettet en eller flere fakturakladder til en og samme kunde.

Vi har laget til en funksjon som gjør det mulig å slå sammen disse kladdene som skal til samme kunde. Denne funksjonen finner du inder tilleggstjenester og er gratis for betalende brukere. 

Den vil kunne slå sammen alle faktura/tilbud du har til en og samme kunde. Du kan også velge om like varelinjer skal bli slått sammen til en linje, dette forutsetter at pris, varebeskrivelse og mva er lik på de linjene som skal bli slått sammen.