Dersom du har brukt et fakturaprogram tidligere, og nå ønsker å få fakturaer fra det systemet inn i Cretica Faktura kan du bruke dette importeringsverktøyet.

En importert faktura kan du enkelt jobbe videre med i Cretica Faktura. Du kan f. eks opprette kreditnota, purringer og inkasso på den. I tillegg er den lagret trygt sammen med de nye fakturaene dine.

Før du kan starte importeringen må du ha opprettet kunde- og varene som er i bruk på fakturaen.

Under fakturadata legger du inn opplysningene slik som de er på originalfakturaen. Det er viktig at fakturanummeret er det same som på fakturaen du skal importere. Fakturanummeret som du bruker må være lavere enn første fakturanummer som du har oppgitt i firmainnstillinger. Det er heller ikke mulig å bruke et nummer som allerede eksisterer i systemet.

Varelinjene må bli lagt inn nøyaktig slik som de står på originalfakturaen. Dette for at utrekning og rapporter skal bli korrekte. Du må også laste opp originalfakturaen i PDF format.

For å gå videre velger start importering fra menyen til venstre. Bekreft for å starte importeringen. Det er viktig at du sjekker at all informasjon er korrekt. En importert faktura kan ikke bli slettet.

Her er en introduksjonsvideo som viser hvordan bruk av denne funksjonen.