I Cretica Faktura kan du bestemme om vareprisen skal være oppgitt med eller uten mva.

For å endre dette på en vare går du inn i vareregisteret og velger aktuelt produkt.

I produktinformasjonen kan du trykke på valget som står til høyre for pris, dette vil justere om varen sin pris er oppgitt med eller uten mva.